Nuriye AKMAN
18 Mayıs 2017
Nuriye AKMAN

Bu gidişle - Meydan Gazetesi

Partili cumhurbaşkanlığı, yeni hükümetin güvenoyu almasıyla resmiyet kazandı. Bu tarih yakında demokrasi bayramı olarak Türk gençliğine armağan edilip İstanbul’un fethini aratmayacak görkemli törenlerle kutlanabilir. Lakin dikkat! Yeni rejime faşizm deme gafletine düşen bedbahtlar şu tip akla ziyan görüşlerle kamuoyunu tesir altında bırakmaya kalkabilirler:

“Nasıl ki rakı şişedeki gibi durmazsa, faşizmin kapağı açılıp iki fırt çekildiğinde yargı mensuplarının hükümet ricali önünde el pençe divan duruşlarıyla, yasamayı Başkan’ın bendesi yapmakla sınırlı kalınamaz. Her aileye en az üç çocuk ve dindar nesil yetiştirme hedefleri revize edilecektir. Bu meyanda Hitler Almanyası’nda zuhur edip ünlü Türk  hekimleri tarafından memleketimize de tavsiye edilen bazı faşizan tedbirler gündeme gelebilir. 

İsteyenlerin Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan çıkan Deliler ve Doktorları /Osmanlı’dan Cumhuriyete Delilik adlı kitaptan detayları öğrenebileceği bir iki örnek verelim. İlk modern akıl hastanesini kuran Mazhar Osman 1940’ta ülke nüfusunun çoğalması fakat aynı zamanda sıhhatte olması gerektiğini vurgulayarak öjenik bilimini savunmuştu. İyi nesil yetiştirmek, aklen ve bedenen işe yaramazların çoğalmasına mani olmak, sağlamların artmasına yardım etmekle mümkündü. Her ailenin dörtten fazla çocuk yapması, sadece kendi rahatını düşünüp evlilik sorumluluğunu yüklenmeyen bekarlarla çocuksuz evlilerden vergi alınması şarttı. Deliliğe meyyal olanların çiftleşmesi ülkeyi beşeri soysuzluğa iteceğinden engellenmeliydi. Sıhhatli gençleri evlendirmekse mukaddes bir vazifeydi. 

Hem emraz-ı akliye uzmanı hem siyasetçi hem de bürokrat olan Fahrettin Kerim Gökay da, 1942 tarihli bir konuşmasında haralar vücuda getirerek tohum ıslah istasyonları kurarak hayvan ve nebatat cinsinin düzeltilmesiyle uğraşılırken insan neslinin bozularak milli bünyenin dejenere edilemeyeceğini savunmuş ve başta izdivaca ehliyet kanunu olmak üzere bilumum tedbirlerin alınmasını istemişti. Şimdi eski hatıraları yâd ede ede ister misiniz bu zihniyeti siyasi muhalifler üzerinden yeniden diriltsinler?”  

Görüyor musunuz fesatta sınır tanımazlığı! Ey Cumhurbaşkanı’na “Başbakanım” diye seslenerek mütevazılıkta erişilebilecek eşsiz mertebeyi örnekleyen zatımuhterem ve onun hükümetine güvenen cefakar yurttaşlar! Bu milli şuurdan nasipsizler, mazinin hatırlanması hiç de gerekmeyen sahifelerinden yola çıkarak,  2016’ların şartlarında toplum sağlığı bahanesiyle kısırlaştırılmak da dahil olmak üzere muhaliflerin her türlü sıhhi, ekonomik ve siyasi önlemle saf dışı bırakılacağını iddiaya hazırlanıyor. Biz nüfus kontrolü Müslümanlıkla bağdaşmaz diye çırpınırken üstelik! Zinhar meyus olunmamalı, 2023’te 100’üncü bahtiyarlığına erişeceğimiz günlerin hayalini gölgeleyecek okuma ve dinlemelerden uzak kalınmalıdır. Faşizm tarihin karanlık kuyularına atılmak suretiyle boğum boğum boğulmuştur, bir daha dirilemez. Biz yaratılanı sevmişiz yaratandan ötürü, sizler de seviniz. Ancak bu marazi tiplerin zehir saçmasına da izin veremeyiz yahu! Anlıyorsunuz bizi değil mi?
 

Tarih: 
31 Mayıs 2016
Tasarım & Geliştirme Tasarım & Geliştirme | magicleaves